Quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và bảo mật dữ liệu luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Fi88.info sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba trừ khi nhận được lệnh của tòa án yêu cầu cung cấp thông tin.

Chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cơ bản và các tổ chức bảo hiểm tài chính để hoàn thành các yêu cầu thanh toán thông qua trang web. Tất cả thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được gửi qua cổng bảo mật (chuẩn mã hóa SSL 128-bit) và được lưu trữ trong môi trường tối mật để ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài.

Tất cả dữ liệu đến và đi đều bị hạn chế nghiêm ngặt và được giám sát chặt chẽ. Fi88aff.com và các đối tác của chúng tôi sẽ gửi thông báo cho khách hàng qua thư về các chương trình khuyến mãi mà họ có thể quan tâm.

Fi88.info sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất kỳ bên thứ ba nào vì đây là mục đích của Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fi88aff.com, không ai có thể phân phối, thay đổi, sao chép, tái sản xuất, sử dụng nội dung của Fi88.info hoặc sao chép sang các máy chủ khác ngoài Fi88aff.com